Розділи

Санітарно-гігієнічні випробування

Санітарно-гігієнічні дослідження проводяться в лабораторії санітарно-гігієнічних та фізичних досліджень. Штат лабораторії укомплектований висококваліфікованими фахівцями з тривалим досвідом практичної роботи, що мають вищі кваліфікаційні категорії за фахом. 

В лабораторії пропонують широкий спектр послуг з вимірювання показників якості та безпеки:

1. Питної води централізованого і децентралізованого водопостачання (колодязі, артсвердловини), води відкритих водойм:

- фізико-хімічні (рН, кольоровість, мутність, сухий залишок, жорсткість, лужність, хлориди, сульфати, аміак та ін.);кальцій, магній, поліфосфати залишковий хлор

-токсикологічні (цинк, свинець, алюміній, залізо, марганець, мідь, нітрати, нітрити, кадмій та ін. );фториди, окиснюваність

-залишкової кількості пестицидів (хлорорганічні, фосфорорганічні, та ін.).

2. Санітарного стану ґрунту:

-фізико-хімічні (рН, нітрати, сульфати, хлориди та ін);вологість

-токсикологічні (цинк, свинець, аміак, нікель, марганець, мідь, кадмій та ін. );

-залишкової кількості пестицидів (хлорорганічні, фосфорорганічні та ін.).

3. Харчових продуктів та сільськогосподарської сировини:

- фізико-хімічні (волога, розчинні речовини, масова частка титрованих кислот, масова частка золи,пористість та ін.);

- токсикологічні (мідь, свинець, кадмій, цинк, миш'як, нітрати);

-мікотоксинів (афлатоксин В1, афлатоксин М1, Т2-токсин, зеараленон, дезоксиніваленол, патулін)

-залишкової кількості пестицидів (хлорорганічні, фосфорорганічні, синтетичні перетроїди та ін.).

4. Атмосферного повітря, повітря житлових та громадських будівель :аміак; кислота сірчана; вуглецю оксид; формальдегід; фенол; хлор; пил; сірководень; ангідрид сірчастий; ацетон; бензин; бензол; ксилол; хром(VI).

5.Повітря робочої зони(контроль умов праці, атестація робочих місць):

-азоту діоксид, азоту оксид, акролін; аміак; ангідрид сірчистий; ангідрид хромовий; хром (IVвалентний);ангідрид фосфорний; ацетон; бензин; бензол; бутилацетат;

водень фтористий; водень хлористий; вуглецю оксид; заліза оксид; етилацетат; кальцію оксид; кислота сірчана; кислота оцтова; ксилол; луги їдкі; марганець; масла мінеральні нафтові; метилмеркамптан; мідь; натрію нітрит; нікелю оксиди; озон; пил; синтетичні миючі засоби; ртуть метилова; свинець та його неорганічні сполуки; сірководень; сода кальценована; спирт етиловий; спирт–N бутиловий; спирт метиловий; стирол; тетрапил свинець; фенол; формальдегід; хлор; хрому оксид; цинку оксид.

6. Полімерних матеріалів та виробів з них, що контактують з харчовими продуктами, будівельні матеріали , товарів побутової хімії, іграшок та одягу:

-органолептичні, токсикологічні показники; аміак, фенол, формальдегід, хром, залізо, кадмій, кобальт, мідь, марганець, нікель, свинець, цинк

-спирти та розчинники: ацетон, гептан, гексан, бутиловий спирт, ізопропіловий спирт, метиловий, етилацетат.

Термін випробувань зразків з метою оцінки їх відповідності становить від 3-х до 10 діб.

Тел. (0432) 68-32-95.

Завідувач лабораторії: Борисенко Наталія Василівна

Відповідальний лікар Олійник Світлана Олегівна