Розділи

моніторинг факторів середовища життєдіяльності людини шляхом проведення радіологічних досліджень

Метою радіологічних досліджень є  запобігання захворюваності населення, моніторинг факторів середовища життєдіяльності людини шляхом проведення радіологічних лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань.  

Виконуються наступні види радіологічних лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань:

1. Визначення вмісту техногенних радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у сільськогосподарській сировині, продуктах харчування;

2. Визначення вмісту техногенних радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у воді;

3. Визначення вмісту техногенних радіонуклідів цезію-137  і стронцію-90 у деревині та виробах із деревини;

4. Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів у природних будівельних матеріалах та мінеральній сировині із  зазначенням класу використання; 

5. Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів  у мінеральних добривах; 

6. Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів  у готових виробах з порцеляни,фаянсу, скла, глини; 

7. Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів у мінеральних барвниках та глазурі;

8. Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма- випромінювання;

9. Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об*ємної активності радону-222 у повітрі приміщень;

10.Вимірювання дози зовнішнього опромінення людини (ІДК);

11. Визначення радіаційної ситуації на радіаційно-небезпечному об*єкті;

12. Навчання на робочих місцях.

Всі роботи в лабораторії проводяться досвідченими фахівцями з високим рівнем теоретичних знань і практичних навиків.

Результати лабораторних випробувань та інструментальних досліджень оформляються згідно вимог чинного законодавства в чітко встановлені терміни.

Адреса: вул. Малиновського, 11, м. Вінниця, 21100.

Тел. (0432)533578; тел.-факс (0432) 671835

E-mail: vinoblses@ukr.net

Завідувач  лабораторії : Борисенко Наталія Василівна 

Відповідальний лікар з радіаційної гігієни Шмерхльов Олександр Олександрович

Тел. (0432)533578