Розділи

Дослідження електромагнітних полів та інших фізичних факторів

В нашій установі проводяться дослідження  електромагнітних полів та інших фізичних факторів, які виконуються в лабораторії санітарно-гігієнічних та фізичних досліджень.

Перелік об’єктів вимірювання із зазначенням показників об’єкта, що вимірюється:

1. Виробниче середовище (робоче місце),  житлові та громадські приміщення, територія житлової забудови:

- шум (еквівалентний  рівень шуму, максимальний рівень шуму, рівень звукового тиску в октавних смугах частот, рівень шуму);

- інфразвук (загальний рівень звукового тиску, загальний еквівалентний рівень звукового тиску);

- загальна і локальна  вібрація (скориговані, еквівалентні скориговані рівні віброприскорення та віброшвидкості);

- електромагнітне випромінювання радіочастот (напруженість електричного поля, напруженість магнітного поля, щільність потоку енергії);

- електромагнітне поле промислової частоти (напруженість електричного поля, напруженість магнітного поля);

- мікроклімат (температура повітря, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря,

інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення);

- освітлення (природне освітлення - коефіцієнт природного освітлення, штучне освітлення – освітленість робочої поверхні для розрядів зорових робіт, суміщене освітлення);

2. Проводяться санітарно-гігієнічні дослідження шкідливих і небезпечних  фізичних факторів виробничого середовища з метою атестації робочих місць за умовами праці (інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, Державної служби України з питань праці за №138 від 03.06.2019р.).

3. За зверненнями  проводяться розрахунки меж санітарно-захисних зон (СЗЗ) та зон обмеження забудови (ЗОЗ) для базових станцій стільникового радіозв’язку (оператори мобільного зв’язку),  наземних базових станцій УКХ радіозв’язку і т.д.)

Для забезпечення виконання покладених функцій та відповідності критеріям технічної компетентності, лабораторія має в своєму складі фахівців, що мають відповідну професійну підготовку, кваліфікацію і досвід у проведенні вимірювань, згідно галузі атестації.

Лабораторія забезпечена необхідним приміщенням, нормативною документацією та сучасними засобами вимірювальної техніки: шумомірами, шумовіброінтегратором,  цифровими анемометрами, вимірювачем напруженості ближнього поля, фотометрами, кататермометрами, психрометрами, вимірювачами параметрів електромагнітних полів радіочастот, вимірювачем електричних та магнітних полів промислової частоти, приладом комбінованим ТКА-ПКМ (65). 

Вся робота виконується фахівцями лабораторії вчасно і якісно.

Адреса: вул. Маліновського, 11, м. Вінниця, 21100.

Тел. (0432) 68-32-95.

E-mailvinoblses@ukr.net

Завідувач лабораторії: Борисенко Наталія Василівна

Відповідальний лікар : Наянова Марина Альфредівна